Masz pytanie? Napisz do nas!

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Merinodzieciaki.

Właściciel

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.merinodzieciaki.pl, zwany dalej Sklepem, jest własnością firmy PRACOWNIA WIĘZI Patrycja Klimek-Wierzbicka z siedzibą przy ul. Strumykowej 6a m. 70 w Warszawie, NIP: 6492171005, REGON: 365152141, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki (CEIDG).

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Dostępnymi środkami kontaktu Klienta ze Sklepem są:
- e-mail: sklep@merinodzieciaki.pl,
- telefon: 506-052-295,
- droga korespondencyjna: PRACOWNIA WIĘZI Patrycja Klimek-Wierzbicka, ul. Strumykowa 6a m. 70, 03-138 Warszawa.

Składanie zamówienia

4. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.merinodzieciaki.pl, jak również wysyłając e-mail z zamówieniem na adres sklep@merinodzieciaki.pl.

5. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

6. W zamówieniu Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych informacji dotyczących danych adresowych, na które ma zostać przesłany zamówiony towar. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych.

7. Cennik towarów znajdujący się na stronie internetowej www.merinodzieciaki.pl nie stanowi ze strony Sklepu oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

8. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

9. Po złożeniu oferty Sklep poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty e-mail o jej otrzymaniu. Informacja ta nie będzie stanowiła oświadczenia o przyjęciu oferty.

10. Następnie, po potwierdzeniu otrzymania zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści oferty, należy skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres sklep@merinodzieciaki.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 506-052-295 w celu wyjaśnienia sprawy.

12. W oparciu o zawartą umowę, Sklep może dokonać wysyłki zamówionych towarów niezwłocznie lub:
- w przypadku płatności z góry przelewem bankowym – po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu,
- w przypadku płatności online – po otrzymaniu przez Sklep informacji z systemu ecard.pl o dokonaniu płatności przez Klienta.

13. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu lub spadku cen towarów w Sklepie.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, wycofywania towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

15. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba że zamówiony towar objęty jest darmową dostawą albo Klient wybrał opcję odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy. O kosztach przesyłki Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

16. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych.

17. Promocji nie można łączyć.

Płatności

18. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
- przelew na konto bankowe o numerze: 26 1050 1591 1000 0022 6517 5071 (ING Bank Śląski),
- płatność online,
- gotówka przy odbiorze.

19. W przypadku wybrania płatności przelewem na konto lub płatności online, Klient jest zobowiązany dokonać jej w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W wypadku niewywiązania się z płatności w tym terminie, Sklep wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym Klienta drogą e-mailową. Informacja o dodatkowym terminie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sklep odstąpi od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu płatności, Sklep prześle Klientowi drogą e-mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

20. Płatności online kartami płatniczymi obsługuje firma FIRST DATA POLSKA S.A. (właściciel marki POLCARD), z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, wpisaną do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, o kapitale zakładowym w wysokości 120.150.500 PLN, w całości wpłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-02-10-429, REGON 012873434. Płatności online realizowane są na podstawie umowy o współpracy zawartej między FIRST DATA POLSKA S.A. oraz firmą Pracownia Więzi Patrycja Klimek-Wierzbicka.

Płatności online poprzez e-przelewy obsługuje firma PayU S.A . z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Płatności online realizowane są na podstawie umowy o współpracy zawartej między PayU S.A . oraz firmą Pracownia Więzi Patrycja Klimek-Wierzbicka.

Dostępne są następujące formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

ePrzelewy: mTransfer - mBank, BZWBK - Przelew24, Pekao24Przelew - Bank Pekao, Płacę z Inteligo, Płać z iPKO, Płać z ING, Paylink Idea - IdeaBank, Credit Agricole, Płacę z T-mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank, Eurobank, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z PBS, Przelew z Millennium, Przelew z BPH, Przelew z Deutsche Banku, Przelew z Citi Handlowego, Płać z BOŚ, Płacę z BNP Paribas, Płacę z Orange, Płacę z Noble, Płacę z GetIn.

Dostawa

21. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia: 1-2 dni roboczych + czas dostawy. Towar dostarczany jest za pośrednictwem sieci paczkomatów Inpost lub firm kurierskich (DPD lub UPS).

22. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru bez wad.

23. Przed odebraniem przesyłki Klient może sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności osoby doręczającej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

24. Przesyłkę będzie można otworzyć po pokwitowaniu odbioru u osoby doręczającej i ewentualnej zapłacie (jeśli w zamówieniu była wybrana forma płatności "za pobraniem").

25. Odbiór przesyłki należy pokwitować własnoręcznym podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzi na Klienta.

26. W przypadku zwrotu do Sklepu przesyłki nieodebranej przez Klienta, koszt ponownej przesyłki ponosi Klient.

Reklamacje

27. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

28. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia odebrania towaru.

29. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

30. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

31. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

32. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

33. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać go wraz z opisem wady na adres Sklepu: PRACOWNIA WIĘZI Patrycja Klimek-Wierzbicka, ul. Strumykowa 6a m. 70, 03-138 Warszawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

34. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

35. Jeśli okaże się, że reklamowany produkt:

a) był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta produktu lub naszymi; lub

d) uległ normalnemu zużyciu,

Sklep ma prawo nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za produkt.

Zwrot towaru

36. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, istnieje w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

37. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

38. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, którego wzór znajduje się w pliku do pobrania na dole strony. Oświadczenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: sklep@merinodzieciaki.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu: PRACOWNIA WIĘZI Patrycja Klimek-Wierzbicka, ul. Strumykowa 6a m. 70, 03-138 Warszawa.

39. Sklep przesyła Klientowi drogą elektroniczną w trybie niezwłocznym potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

40. Odesłanie towaru do Sklepu powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 36. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

41. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

42. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep zwraca poniesione przez niego koszty w wysokości opłaty jak za oferowaną przez Sklep przesyłkę za pośrednictwem sieci paczkomatów Inpost (10 zł).

43. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 38. Sklep może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

44. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru do Sklepu ponosi Klient.

45. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Usługi nieodpłatne

46. Sklep świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Newsletter,
b) Prowadzenie Konta Klienta.

47. Usługi wskazane w pkt. 46 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

48. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sklep. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

49. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje o nowych produktach, usługach lub akcjach promocyjnych Sklepu. Newsletter przesyłany jest przez Sklep do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

50. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

51. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji w Sklepie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

52. Klient, który dokonał rejestracji, może zgłosić Sklepowi żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia takiego żądania może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.

53. Sklep jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sklepu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sklep zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

54. Firma PRACOWNIA WIĘZI Patrycja Klimek-Wierzbicka oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Firma PRACOWNIA WIĘZI Patrycja Klimek-Wierzbicka będąca administratorem danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

55. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Klienta na przetwarzanie danych. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w procesie składania zamówienia.

56. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę PRACOWNIA WIĘZI Patrycja Klimek-Wierzbicka w celu świadczenia usług zamówionych przez Klienta, rozliczenia płatności za te usługi, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, rozliczenia płatności i dochodzenie roszczeń, a w przypadku zamówienia przez klienta Newslettera – do momentu cofnięcia zgody. 

57. Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

b) prawo żądania sprostowania, zmiany lub uzupełnienia danych,

c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z administratorem danych za pomocą poczty e-mail: sklep@merinodzieciaki.pl.

58.  Dane osobowe są wykorzystywane w następujący sposób:

a) dane zbierane podczas rejestracji Klienta w Sklepie wykorzystane są wyłącznie w celu umożliwienia zalogowania się na swoje konto,

b) dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym realizacji płatności. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane i przekazywane firmie kurierskiej w celu wykonania usługi dostarczenia towaru. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu,

c) dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku,

d) w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

f) w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego nadrzędne przepisy, Sklep może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Postanowienia końcowe

59. Sklep prowadzi sprzedaż jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

60. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, zdjęcia, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy PRACOWNIA WIĘZI Patrycja Klimek-Wierzbicka, producentów, dostawców lub firm współpracujących.

61. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

62. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu (www.merinodzieciaki.pl). Sklep poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

63. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Wzór zgłoszenia reklamacji